شبکه سه و عزیز دلم

زیبای من یه روز شبکه سه ؛برنامه سامان گریز رو نشون میداد که زیبای من هم مشتاق شد ببیینه .سوالدر اون برنامه گریز داشت یه غذایی درست میکرد که خمیر داشت ودر حال تهیه خمیر بود  برنامه به اینجا رسید که گریز خمیر رو ورز داده بود که یه دفعه دلقکعزیزم  دستش رو به طرف تی وی دراز کرد و به زبون خودش گفت بده به من.و وقتی دید گریز بهش توجه نمیکنه وخمیر رو بهش نمیده ؛شروع کرد به گریه کردن ناراحتتعجبگریهگریهحالا گریه نکن ؛کی گریه کن ومن بودم دنیایی از خنده ؛یول که من نمیدونستم  برای آقا توضیح بدم یا که بخندمنیشخندزبان

یه چیزی؛ هیچ توجه کردید در مطالب بالا حرف[ p] وجود نداره.

/ 1 نظر / 7 بازدید
صبا

سلام خدا عزیز دلتو برات حفظ کنه [گل] منم برنامه سمان گلریز و دوس دارممممممممم[قلب] وراجی های من اسم وبمه تازه کارم بیا مهمونی