یه عالمه عکس

جو جو داره سعی میکنه بایسته

اینجا خوشحاله خب" می خنده دیگه"

اینجا دونه براش ریختیم به دام افتاده

هیس پسر خوابه

این آبجیشه

این ننه جونشه

اگه اسباب کشی داشتید ما کامیون داریم

کمد یخچال !!!

/ 2 نظر / 9 بازدید
زهرا

امان از این سرور....

مامان مریم

سلام دست و کف و هورااااااااااااااااااااا هو هو... سالگرد ازدواجتون مبارک انشاا... 120سال با خوبی و خوشی کنار هم زندگی کنین با بچه و نوه و نتیجه... سلام برسون