روروئک سواری جیگیلی مامان

جیگیلی مامان سوار رورئکش میشه ویه چرخی توی خونه میزنه البته خیلی دور زدن بلدنیست  هنوز.با این همه کارایی هم کرده مثلا یه روز که توی اشپزخونه مشغول بودم ،شنیدم صدای جلز جلز میاد اومدم توی حال دیدم بله اقا برگای گل ناز پای شومینه رو کنده وریخته روی روروئکش یا میره پایین پرده های هال رو میکشه یا دست میبره روی میز کاناپه که کنترل تلویزیون رو بر داره و بخوره یا دستمال کاغذی ها رو بیرون بکشه.قهقهه

وقتی هم جایی گیر میکنه شروع میکنه به غور زدن که{ اااا گگ گگ }یعنی بیا منو از اینجا در بیار.خیال باطل

/ 3 نظر / 8 بازدید
عمه اعظم

[گل][گل]سلام عزیزم مبارک باشد عسلم دست مامانت هم درد نکنه[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

عمه اعظم

قربون تو پسر خوشکل برم

بهار

الهی جیجریه خاله بهار...