اخبار تلویزیون دیدنیه،نه!

بچمون خیلی اخباریه،بالاخص اخبار ساعت چهارده و هشت ونیم رو دوست داره.اهنگای وسط اخبار رو که نگو دیگه .هر جا باشه و سرش به هر چی گرم باشه ،بشنوه زود گوشاشش رو تیز میکنه وبرمیگرده تا فیض ببره.اینم بچه عصر جدید

.مامان اخباری،بابا اخباری،بچه چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 8 بازدید