بازم عکس

مهان ومحمد حسن(دختر دوست داشتنی.....آرام ومتین)

محمد سبحان  دوست دیگه پسر من

این پسر رو  از بازار خریدیم

تولد یک سالگی محمد احسان پسر عمه ام با مامان وباباش

پسر مشغول ساختن برج های دو قلو(تعداد محدودی از واحدهاش پیش فروش میشود)

 

تولد سه سالگی عزیزم(عشق ماشین)

یاد پنج زاری ها و چرخ وفلک های قدیم و التماس به مامان کردن تا بزاره ما سوار شویم بخیر

این دختر کیه؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 10 بازدید