خبر خبرای داغغغغغغغغغغغ

سلام بعد از مدتها ما دوباره اومدیم.از اینکه بما سر میزدید توی این مدت چه، نظر گذاشتید وچه ،نه ،ممنونیم.

اولین خبر اینکه من در سال جدید زندایی دار شدم(٢٠فروردین) .البته برای دومین بار(زندایی ودایی جان پیوندتان مبارک)قلب

دومین خبر اینکه موهای سرم رو مامانی برام از ته زده تا خوشگگگگگل خوشگل تر بشمزبان

سومین خبر که از همه داغغغغغغغغغغتر اینه که من بالاخره دندون دار شدمقهقهه و جالب اینه که اول از همه هم دندون نیش بالایی چپم در اومده .میپرسید کی؟سوالسی ویک فروردین سال ٩٠ جوانه زد وبیرون اومد.(تقریبا نه وماه نیمم هس)نیشخنددومین دندونم هم نیش بالایی سمت راستمه لبخند.بگو ماشاالله .

چهارمین خبر اینکه مامان بمناسبت دندون در آوردنم آش دندونی درست کرد وبه فامیل نزدیک داد.(جای یه سری خالی بود.جاشون همیشه سبز)خوشمزه

پنجمین خبر اینکه سر سری میکنم.

ششمین خبر اینکه یاد گرفتم دستم رو ببرم بالا و‌‌ بگم (اف)یعنی رفت.(بابایی خیلی ذوق میکنه)قهقهه

/ 0 نظر / 14 بازدید