یه پست ویژه برای بابا جونم

بابا جونم دست درد نکنه که به مامان کمبک کردی وفلاگ منو راه بنداجه.ممه نونم که منو نگه داستی که مامانم به کاراش فرسهخندهنیشخند

عزیزمممممممممم ازت تشکر میکنم بابت همه چیز وبهت افتتتتتتتتتخارررررر میکنمماچماچماچ

زیباست لحظه ها رو با تو بودن  در پس این لحظه ها شاداب بودنخوشمزه

/ 0 نظر / 13 بازدید