شیرین زبون

الان پسری چهار سال ویک ماهش هس.

رفته بودیم چند روز پیش پایین توی حیاط مجتمع.یکی از خانمها پسری رو دیده میگه (ا محمد حسن  موهات رو زدی؟)پسری یه دست به سرش می ماله و میگه آره مامانم توی دست شویی بابام کوتاه کرده برام.

من میخندم.خانم همسایه میگه دستشویی بابات. و من توضیح می دم ما آخه دو دستشویی داریم یکی فرنگیه اون یکی ایرانیه. چون باباش از اون بیشتر استفاده می کنه  پسری اسمش رو گذاشته دستشویی بابا.

ماشاالله خیلی خوشمزه هس ،هر کی می بیندش میگه چقدر شیرین زبونه.ماشاالله ماشاالله.

داری میری ماشاالله گفتی؟میدون اگه نگی ماشاالله دو قلو میزای ایشاالله. 

/ 0 نظر / 13 بازدید