شیرین عسلی

مامان فدات شه عسلی که هر روز شیرینتر از روز قبلی.ماشالله ماشالله بش بگید.چشم

امروز فهمیدم خوشگل مامان میتونه روی یه دستش تکیه بزنه{7ماهشه} ودیگه اینکه میتونه روی دستس تقریبا به حالت نشسته هم اتکا کنهزبانماچ.امروز به حالت خیز دنبال من تا دم اشپزخونم اومده بود.البته یه نیمچه ای هم بل میرفت.تشویقتشویق

/ 1 نظر / 18 بازدید
عمه اعظم

سلام عزیزم دلم برات تنگ شده [منتظر][چشمک]