تا الان که سه سالم هست خیلی چیزا یاد گرفتم:

مثلا شکلهای پازل گوشی مامانی رو بلدم درست کنم.لبخند

نام ماشین های سبک وسنگین رو بلدم هرچند که توی خیابون ببینم همه رو ماشین بزرگ میگم.خوشمزه

نام حیوانات آبزی رو می دونم.قلب

نام حیوانت درنده و وحشی رو میدونمخنده

نام بسم االله الرحمان الرحیم رو یاد گرفتم و اول غذا خوردن می گمفرشته

بلدم بعد از خوردن غذا خدا رو شکر کنم وبگم (خدایا شه رت)خوشمزه

بلدم اگه کاری کردم که خوشایند نیس بگم من نبودم(البته بعضی اوقات) مثل اینکه روی عروسک گوره خرم جیش کرده بودم وبمامانی میگفتم گوره خره جیش کرده.قهقهه

بلدم از بچه ای که ضعیفه دفاع کنم.مثلا رفته بودیم مسجد بچه ای به ناحق بچه دیگه رو زد وفرار کرد .منم رفتم دنبالش ویکی بهش زدم وسرش داد کشیدم و اومدم.مژه

بلدم دوچرخه سواری کنم البته با کمک دوچرخه وتک پدال زدن.تشویق

یاد گرفتم اگه مامانی یا بابا کار خوبی کرد که من خوشم میاد میگم( آفرین پسرم )  گاهی اوقات هم خودم به مامانی درستش رو میگم ومیگم(آفرین پسرم ×نه× آفرین مامان)هورا

یاد گرفتم با کمک مامان شبها که میخام بخوابم مسواک بزنم.خودم دهانم رو بشورم.تشویق

یاد گرفتم شبها که میخام بخوابم شب بخیر بگم وبوس هم بدم وبرم بخوابمماچ.

یاد گرفتم که بگم پی پی یا جیش دارم.شیطان

یاد گرفتم میرم سر کمد لباس مامانی ویه لباس میارم ومیگم اینو بپوش این خوشگله ومامان هم انجام میده.سبز

یاد گرفتم میام از مامان وبابا بوس می کنم ومیگم جونمی.؛عزیزم.زبان

بلدم وقتی دست و رویم کثیف میشه برم خودم بشو یم.خنده

یاد گرفتم از خواب که بلند میشم بگم سلام وصبح بخیر.خواب

کله ملق بلدم بزنم.زبان

.........و خیلی کارهای دیگه که مامانم الان حضور ذهن نداره.یول

...........وحالا بگید ماشاالله که اگه نگید ماشااله چشمات چپ بشه انشاالله وسه قلو بزای انشاالله ویه خونه خدا بهت بده (۵۵۰) تا پله داشته باشه بدون آسانسور انشاالله.

لبخندتعجبفرشته

خدا انشاالله بچه های مریض رو شفا بده وهمه ی خانواده های که چراغ خونه

شان با بچه روشن نیس یاری کنه ودلهاشون رو به وجود کودکی سالم وصالح روشن

کنه وسایه پدر مادرها همیشه بر سر بچه هاشون  مستدام.

آمین

 

/ 1 نظر / 10 بازدید