عکس های جدید

عزیز دل خودش رو گریم کرده ومیگه من پروانه هستم

/ 1 نظر / 35 بازدید
مهدی

عکسای قشنگی از خوشمل پسر گذاشته بودی، جالب بودن از پروانه تا آقای معلم و دلم آب افتاد از بستنی ، نزدیک بود لپ محمدحسن رو گاز بگیرم . خدا حفظت کنه ،فدات